Přeskočit na obsah

Byli jste klienty Sberbank?

V důsledku likvidní krize banky odebrala ČNB Sberbank CZ licenci, a ta tak nemůže disponovat s aktivy a pasivy. Zároveň se Sberbank CZ od 29.07.2022 nachází v insolvenci. Pomůžeme Vám získat zpět Vaše peníze ze Sberbank CZ co nejrychleji a v co nejvyšší míře.

JAK TO FUNGUJE

Jsme partneři, kteří pod vedením LitFin konsolidují věřitele Sberbank CZ tak, aby měli reálný vliv na řešení složité situace, ve které se banka nachází. Naším cílem je dohlédnout na účelnost řešení situace Sberbank CZ a získat při současné insolvenci pro věřitele co nejvíce peněz. Společným postupem chceme co nejvíce urychlit vyplácení pohledávek a docílit toho, aby se věřitelé nemuseli pouštět do prodeje svých pohledávek za zlomek jejich hodnoty.

Více o kauze

Investiční skupina Natland, společnost LitFin, advokátní kancelář Glatzová &Co. a Asociace malých a středních podniků (ASMP) se rozhodli, že společně vstoupí do řešení situace kolem české pobočky finančního domu Sberbank CZ. Té Česká národní banka odebrala na začátku května licenci. Koncem července letošního navíc došlo k zahájení insolvenčního řízení. Co to znamená pro věřitele a co se bude dít dál? Situaci okolo SBERBANK sledujeme ode dne, kdy jí ČNB zakázala disponovat s aktivy a pasivy. Vzhledem k současné insolvenci budou věřitelé uspokojování v rámci insolvenčního řízení. Co se týče uspokojení věřitelů, existují dvě kategorie klientů – ti s vklady do 100 tisíc EUR, již byli z velké části uspokojeni z garančního systému finančního trhu, jež se tak stal jedním z největších věřitelů. Druhou kategorií jsou klienti s vklady nad 100 tis EUR – zejména menší a střední podniky a samosprávy. Co na ně v rámci současné insolvence zbyde?  

 

Dle insolvenčního návrhu podaného likvidátorkou Sberbank, měla banka ke konci června závazky ke klientům ve výši 61,75 miliard korun, majetek banky byl 61,6 miliard korun. Z rozdílu 150 milionu korun, insolvenční správkyně odhadovala že závazky převýší majetek navíc o dalších téměř 500 milionu korun. V insolvenci především záleží na insolvenčním správci, jak rychle a za jakou cenu dokáže aktiva banky zpeněžit. Co teď mohou bývalí klienti SBERBANK dělat? Především se nevrhat do prodeje svých pohledávek za zlomek jejich hodnoty. Pro některé klienty zřejmě existuje poměrně rychlé a elegantní řešení, ale bezmyšlenkovitý prodej pohledávky jím dle našeho názoru není. Připravili jsme společný postup pro klienty z řad SME a municipalit tak, abychom v co největší míře garantovali jejich práva a pomohli jim překonat složitou situaci.

Co mám dělat?​

Chcete se zapojit do společného postupu vůči Sberbank CZ? Budeme od Vás potřebovat základní kontaktní údaje a to e-mail a telefon. Dále prosím vyplňte krátký kontaktní formulář a my se Vám ozveme s možnostmi řešení. Některé společnosti mohly být uspokojeny již v rámci likvidace banky, jiné až v rámci současné insolvence. Posoudíme Váš nárok a ve spolupráci se specializovanými advokáty navrhneme co nejrychlejší řešení. 

Strategické partnerství poškozených odběratelů poskytuje následující výhody:

→    Silnější vyjednávací pozici při uplatnění pohledávky

→     Nulové náklady a eliminaci finančního rizika

→     Zastoupení předními advokátními kancelářemi

Silní a spolehliví partneři

Společnost LitFin, která je jediným komplexním investorem do soudních sporů ve střední a východní Evropě, nabízí klientům předfinancování jejich nároku, kdy jim část jejich pohledávky vyplatí předem a zbývající část bude nadále vymáhat v rámci insolvence na své náklady.  
 
LitFin je jedním z největších hybatelů trhu financování soudních sporů v Evropské unii, který působí ve všech hlavních jurisdikcích včetně Německa, Belgie, Nizozemska, České republiky a Slovenska. V rámci Evropské unie financuje mimo jiné žaloby poškozených  v kauze kartelu výrobců nákladních automobilů, kterým Evropská komise udělila rekordní pokutu 3,8 miliardy EUR. 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky byla založena v r. 2001 a je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR. Zastřešuje malé a střední podniky (MSP), živnostníky a dále spolky, cechy a sdružení zastupující konkrétní profesní zájmy. Členy jsou firmy z různých oborů z celé České republiky, samostatné asociace, sdružení, cechy, svazy, živnostníci, banky a finanční instituce, střední a vysoké školy, agentury, klastry i neziskové organizace.

Jednoduchý postup

VYPLNÍTE ZÁKLADNÍ INFORMACE

Budeme od Vás potřebovat základní údaje jako je např. jméno a příjmení, e-mail a telefon.

ZAŠLEME VÁM NÁVRH SMLOUVY

Jakmile se zaregistrujete,  kontaktujeme Vás a probereme s Vámi situaci a její možná řešení. Následně Vám zašleme návrh smlouvy k prostudování a podpisu. Na základě smlouvy a plné moci následně budeme Váš nárok vůči Sberbank CZ uplatňovat a hradit veškeré náklady. Naši odměnu si poté odečteme ze získané kompenzace pouze v případě, že nárok úspěšně vymůžeme.

VŠE OSTATNÍ NECHÁVÁTE NA NÁS

Jakmile bude podepsána smlouva, stáváte se našimi blízkými partnery. Váš nárok předáme přední specializované advokátní kanceláři Glatzová &Co., která jej bude dále uplatňovat. Prioritní snahou je dosáhnout co nejvyššího odškodnění, a proto jsme připraveni Vaše nároky bránit v současném insolvenčním řízení. Veškeré náklady na právní zastoupení, znalecké posudky a soudní poplatky neseme my, a to i v případě neúspěchu. V případě úspěšného vymožení Vašeho nároku nám pak náleží ve smlouvě předem dohodnutá minoritní odměna. V každém případě nic neriskujete. 

Vyplňte prosím krátký registrační formulář

Často kladené dotazy

Na co mám nárok v důsledku předčasného ukončení dodávek od Bohemia Energy?

Pokud Bohemia Energy přestala plnit svou povinnost dodávek podle platné smlouvy a za dodávky od nového dodavatele musíte platit vyšší cenu, máte právo na kompenzaci rozdílu mezi vyšší a nižší cenou.

Co mám udělat pro to, abych kompenzaci získal/a?

Podepíšete smlouvu, na základě které se LitFin na své náklady postará o vymáhání Vašeho nároku.

Kolik mě to bude stát?

Za podpis smlouvy ani za vymáhání nic neplatíte. LitFin na sebe přebírá veškerá rizika a náklady vymáhání výměnou za podíl při úspěšném vymožení kompenzace. V tomto případě by podíl LitFinu z čisté vymožené částky činil 33 % u domácností a 25 %+ DPH u firemních zákazníků. I v případě, že žaloba nebo přihláška pohledávky v insolvenčním řízení nebude úspěšná, nese všechny náklady LitFin.

Kdo může žádat o kompenzaci?

Všechny poškozené organizace, společnosti nebo fyzické osoby. 

Můžu se registrovat i jako klient některé dceřiné společnosti Bohemia Energy?

Ano, registrovat se mohou odběratelé společností BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., COMFORT ENERGY s.r.o., Energie ČS, a.s., Europe Easy Energy a.s. a X Energie, s.r.o.

Lze se registrovat i v případě, že mým dodavatelem energií nebyla Bohemia Energy, ale společnost Kolibřík Energie a.s/Skautská energie?

Přestože situaci ostatních poskytovatelů sledujeme, v současné době se registrace týká pouze odběratelů skupiny Bohemia Energy. Pokud bychom se začali zabývat také dalšími poskytovateli, zveřejníme informace na našem webu.

Kdy dostanu svou kompenzaci?

Momentálně není možné s jistotou říci, kdy k vyplacení kompenzace dojde, avšak náš tým expertů bude dělat všechno pro to, aby to bylo co nejdříve. Je možné, že dojde k mimosoudnímu vyrovnání, ale může nastat situace, v níž bude soudní řízení nevyhnutelné.

Dokdy mohu nárok uplatnit?

Doporučujeme Vám, abyste se na nás obrátili co nejdříve.

Mohu o kompenzaci požádat sám?

Můžete se samozřejmě pokusit vymoci si svoji kompenzaci sami, avšak vzhledem ke komplexitě záležitosti a vysoké finanční náročnosti soudního řízení s nejistým výsledkem, si nemyslíme, že byste byli úspěšní. Finanční a časové náklady na vymožení samostatného nároku nemusí pokrýt ani úspěšně vymožená částka. 

Jednoduše řečeno, pro vytvoření silné protiváhy vůči Bohemia Energy a jejich dobře placeným právníkům je potřeba veliké množství právních i ekonomických zkušeností a správně stanovené litigační strategie.

Kdo je to dodavatel poslední instance?

Dodavatel poslední instance (DPI) je dodavatel, který Vám začal dodávat energie poté, co Bohemia Energy dodávky ukončila, a to až do doby, kdy podepíšete smlouvu s novým dodavatelem. DPI jsou v případě dodávek elektřiny firmy ČEZ Prodej, E.ON Energie a Pražská energetika, v případě dodávek plynu je to E.ON Energie, innogy a Pražská plynárenská. Dodavatel poslední instance je nouzovým zákonným řešením pro případ, že stávající smluvní dodavatel dodávky ukončil.