Přeskočit na obsah

Právní ujednání

Informace obsažené na stránkách společnosti LitFin SPV 3 s.r.o., IČO 082 99 129 se sídlem Hybernská 7, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika (dále jen „LitFin„) jsou poskytovány zdarma, mají obecný charakter a vztahují se k tématům, která jsou předmětem zájmu jejich návštěvníků. Neslouží jako zdroj odborného poradenství a nenahrazují v žádném případě profesionální právní služby. Při řešení konkrétních otázek či rozhodnutí, proto prosím kontaktujte své poskytovatele profesionálních právních služeb.

Přestože věnujeme maximální pozornost aktuálnosti a přesnosti informací poskytnutých na našich webových stránkách, nemůžeme vzhledem k charakteru elektronické komunikace a měnící se právní úpravě vždy zajistit jejich naprostou aktuálnost, přesnost a kompletnost. Vzhledem k výše uvedenému neposkytuje LitFin záruku, pokud jde o úplnost, přesnost a včasnost zde zveřejněných informací a neodpovídá za jakékoliv následky způsobené případným užitím těchto informací. V případě, že potřebujete řešit jakékoliv konkrétní právní otázky, doporučujeme vám obrátit se na své právníky.

Webové stránky LitFin obsahují odkazy na další webové stránky, jejichž obsah a provozování nemůže LitFin ovlivnit. Společnost LitFin neodpovídá za zabezpečení ochrany osobních údajů nebo obsah těchto stránek. Při jejich návštěvě věnujte prosím pozornost informacím, které k ochraně osobních údajů a obsahu stránek poskytuje jejich provozovatel .

LitFin si vyhrazuje právo měnit na základě vlastního uvážení tato právní ujednání, vždy však o tom uživatele této stránky na tomto místě informuje.