Přeskočit na obsah

Věřitelé Sberbank CZ budou muset na své peníze čekat

Před rokem Česká národní banka odebrala bankovní licenci české bance Sberbank CZ, a.s. (dále jen “Sberbank CZ”), kvůli problémům s válkou na Ukrajině. Následně bylo v létě minulého roku na základě návrhu likvidátorky JUDr. Jiřiny Lužové zahájeno insolvenční řízení Sberbank CZ, přičemž Dnes již víme, že o hypoteční portfolia této banky projevila zájem Česká spořitelna, a.s., která za ně nabídla více než 41 miliard korun. 

ceske penize

Proces vyplácení však téměř jistě nebude tak rychlý, jako si většina věřitelů myslí. Odborníci na insolvenci poukazují na aktuálně probíhající incidenční spory a na další komplikace, které nastanou po březnu, kdy s největší pravděpodobností nabude platnosti smlouva mezi Českou spořitelnou, a.s. a insolvenční správkyní JUDr. Jiřinou Lužovou. Pokud však tato transakce nevyjde, mohou věřitelé Sberbank CZ na své peníze v nejbližších letech zapomenout. “Pokud by obchod s Českou spořitelnou nedopadl, nebo by Česká spořitelna odstoupila od smlouvy, pak by celé snažení všech zúčastněních o rychlý prodej zdravého portfolia Sberbank CZ nebylo zúročeno a věřitelé by zůstali neuspokojeni ještě po delší dobu, protože by započal složitý proces postupného prodeje majetku zkrachovalé Sberbank CZ. Nesmíme zapomenout, že při takto početné skupině věřitelů je náročné i obyčejné doručování a čekání na právní moc řady nezbytných usnesení“, dodal insolvenční správce Mgr. Ing. Ondřej Malý, který se insolvencemi zabývá od roku 2001. 

Dá se očekávat, že po úspěšném prodeji zdravého portfolia Sberbank CZ, přijdou další spory, které se budou týkat výše jednotlivých pohledávek věřitelů. Ti mají dále nárok například na úroky z prodlení u vypovězených termínovaných vkladů, které nebyly po výpovědi bankou vyplaceny, a o které se tito věřitelé jistě přihlásí nad rámec zjištěných pohledávek. Tato situace může vyvolat incidenční spory o výši a pravost těchto úroků a dokud nebudou tyto spory vyřešeny, nebude možné plně uspokojit ani skupinu malých a středních věřitelů. V zájmu všech zúčastněných samozřejmě je, aby k výplatám pohledávek došlo bez zbytečného prodlení. “Z praxe víme, že ideální případy jsou velice vzácné, a právě při takto velkých insolvencích může nastat celá řada komplikací, které proces mohou prodloužit”, konstatuje Malý. 

Někteří právní zástupci sledující dění v kauze insolvence Sberbank CZ již připravují své klienty na méně pozitivní průběh celého případu. Upozorňují zejména na otázku prvotního plnění skupin věřitelů, kteří se nacházejí pod Garančním systém finančního trhu. Přiklánějí se k názoru, že plnění pro malé a střední podniky přijde až v druhé půlce budoucího roku, a to ještě ne v plné výši. Municipality a velké podniky na tom budou ještě hůř. Řada klientů se už rozhodla řešit tento proces vlastní cestou a nečekat tak na nejistý a zdlouhavý průběh. 

Věřitelé si musí uvědomit, že vysoké náklady na probíhající insolvenci jsou hrazeny z jejich peněz a jakékoliv pozdržení tak pravděpodobně sníží procento jejích uspokojení. Garanční systém finančního trhu s pohledávkou přes 28 miliard bude uspokojován jako první a až pak přijdou na řadu fyzické osoby a malí a střední podnikatelé, jejichž pohledávky s největší pravděpodobností sice budou uspokojeny ve značné výši, ale nikoliv najednou. Poslední skupina (tedy municipality a velké podniky) bude uspokojena až jako poslední v pořadí a odhady na výši plnění se pohybují kolem 50 až 70 procent v závislosti na úspěšnosti zpeněžení majetkové podstaty.